1. Üldsätted

1.1. Käesoleva e-poe reglement (edaspidi Reeglid) on Ostjale ja Müüjale (edaspidi Müüjale) õiguslikult siduv dokument, mis sätestab Poolte õigused ja kohustused.

1.2. Müüja jätab endale õiguse neid Reegleid igal ajal muuta, muuta või täiendada. Ostjat teavitatakse reeglite muudatustest e-poe kodulehel.

2. Ostu-müügilepingu sõlmimine

2.1. Ostja ja Müüja vaheline ostu-müügileping loetakse sõlmituks, kui Ostja vormistab ja vormistab kauba tellimuse e-poes, olles eelnevalt tutvunud käesolevate reeglitega.

3. Müüja õigused

3.1. Oluliste asjaolude korral võib Müüja ajutiselt või täielikult peatada e-poe tegevuse ostjale ette teatamata.

3.2. Kui Ostja püüab õõnestada e-poe toimimist, stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus ette teatamata piirata või peatada juurdepääs e-poodi.

4. Müüja kohustused

4.1. Müüja kohustub võimaldama juurdepääsu e-poe teenustele, mille töötingimused on sätestatud käesolevate reeglitega.

4.2. Müüja kohustub ostja poolt ostetud kauba ostja poolt valitud kättetoimetamise viisiga üle andma, lähtudes käesolevates Ostu-Müügi reeglites sätestatud tingimustest.

4.3. Kui Müüjal ei ole ettenägematutel asjaoludel võimalik e-poest tellitud kaupa üle anda, on Müüjal õigus ostu-müügileping pärast ostja teavitamist lõpetada. Müüja võib pakkuda analoogset toodet. Kui Ostja keeldub, kohustub Müüja tagastama tasutud raha 3 tööpäeva jooksul.

4.4. Kui Ostja kasutab Reglemendi punkti 5.2. punktis sätestatud õiguse kohaselt kohustub Müüja ostjale tasutud raha tagastama 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamise päevast.

4.5. Müüja ei või Ostjale ostjale tagastada tema poolt tasutud rahasummat enne, kui kaup on Müüjale tagastatud või kui Ostja on tõendanud, et kaup on müüjale saadetud, olenevalt sellest, kumb tuleb varem.

5. Ostja õigused

5.1. Ostjal on õigus osta e-poest kaupa vastavalt käesolevatele Reeglitele.

5.2. Ostjal on õigus e-poes sõlmitud kauba müügilepingust taganeda, teatades sellest Müüjale kirjalikult hiljemalt 24 tunni (kahekümne nelja) jooksul alates toote tellimusest (kuni toote üleandmiseni kullerile).

6. Ostja kohustused

6.1. Ostja peab ostetud kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevates Reeglites sätestatud korras.

6.2. Kui Ostja keeldub kauba üleandmise ajal mõjuvate põhjusteta kaupa vastu võtmast, peab Müüja nõudmisel tasuma Ostja kauba tagastamise kulud.

6.3. Kauba Ostjale üleandmise ajal peab Ostja koos Müüja või paki kohale toimetanud isikuga kontrollima paki seisukorda ja toodet(id).

6.4. E-poe kasutamisega kinnitab Ostja, et nõustub nende ostu-müügi reeglitega ning peab neid järgima.

7. Toormehinnad

7.1. E-poes olevate kaupade hinnad on märgitud eurodes. Hinnad on märgitud koos käibemaksuga. Pärast tellimuse kinnitamist aitab tarnetasu, kui see on olemas, kaasa kauba kogusummale.

8. Kauba tellimine ja tasumine

8.1. E-poodi külastades valib Ostja endale meelepärased kaubad, mille ta ostukorvi paneb. Pärast ostukorvi moodustamist sisestab Ostja tellimuse täitmiseks vajalikud isikuandmed: tema nimi, perekonnanimi, aadress, kus kaup tarnitakse, telefoninumber ja lisainfo, mis võib olla oluline tellitud kauba kohaletoimetamiseks. Ostja kinnitab, et on nende reeglitega tutvunud ja kinnitab tellimust.

8.2 Makset saab teha swed, seb, luminor, citadel, Šiaulių bankas elektrooniliste pangateenuste, samuti Visa / MasterCard maksekaartide abil. Arveldused on võimalikud euro vääringus. Makseid töödeldakse Paysera makseplatvormi kaudu.

9. Kauba kohaletoimetamine

9.1. Kauba tellimisel peab Ostja märkima kauba täpse tarneaadressi.

9.2. Ostja peab kauba ise vastu võtma. Kui ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, kuid kaup toimetatakse ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada tarnitud kauba kohta pretensioone valele isikule.

9.3. Müüja toimetab kauba Ostjale üle vastavalt kauba kirjeldustes märgitud tingimustele.

9.4. Kõigi müüdud kaupade omadused on märgitud iga kauba kõrval olevas kirjelduses. Müüja ei vastuta selle eest, et e-poes oleva kauba värv, kuju või muud parameetrid ei pruugi ostja kasutatava monitori omaduste tõttu vastata kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.

9.5. Kui Ostja taganeb kauba müügilepingust, tagastatakse Ostjale kõik tema poolt tasutud summad, sealhulgas Ostja poolt tasutud tarnekulud.

10. Kauba tagastamine

10.1 Kääritatud joogid liigitatakse kiiresti riknevateks toidukaupadeks ning nende pakendi kahjustumise korral ei saa nende pakendit teisele kliendile ümber pakendada ega muul viisil kvaliteetse kaubana müüa, mistõttu ei saa tarnitud kvaliteetset kaupa tagastada.

10.2 Kliendid, kes soovivad kaubast keelduda, saavad seda teha, pöördudes kiiresti Müüja poole ja teavitades neid sellest 24 tunni jooksul alates ostuhetkest – telli kinnitus e-poes ehk kuni ostjale saatmise hetkeni.

10.3 Kauba kvaliteedi ja tellimuse nõuetele mittevastavuse tagamiseks palume meiega kiiresti ühendust võtta telefonil 8-689-51447 või e-posti teel hello@raido.lt

11. Lõppsätted

11.1. Käesolev reegel on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele.

11.2. Käesolevatele reeglitele ja poolte vahelistele suhetele seoses käesolevate reeglitega kohaldatakse ja tõlgendatakse neid vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.

11.3. Kõik käesoleva kodukorra rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe saavutamata jätmise korral lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.

11.4. Pooled on vabastatud käesolevast kodukorrast tulenevate kohustuste täitmisest, kui neid ei ole võimalik täita ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole poolte kontrolli all (Force major).